Synergetic Lotus

June 15, 2016
pinzz

Synergetic Lotus

558000014506707
ถูกจัดแสดงในงาน Thailand kingdom of light 2 ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ระหว่างวันวันที่ 15 ธันวาคม 2015 – 15 มกราคม 2016
Synergetic Lotus หรือ บัวพรรณแสง เป็นผลงานของ ดร.ปริยกร ปุสวิโร นักออกแบบระบบเทคโนโลยีปฎิสัมพันธ์ และ โจอาคิม ฮันเนอซ์ สถาปนิกและนักออกแบบชาวสวีเดน และ ทีมงาน ESIC Laboratory

20151215_195947-small-3062
โดยผลงานชิ้นนี้ได้นำแรงบันดาลใจจาก ‘ดอกบัว’ นับเป็นดอกไม้เชิงสัญลักษณ์อันทรงพลังชนิดหนึ่งของโลก ที่แฝงความหมายงดงามลึกซึ้ง ทั้งเป็นสัญลักษณ์แทนการนับถือเคารพบูชา แทนแห่งพลังความหวัง หรือในบางครั้งถูกตีความในเชิงปรัชญาแห่งชีวิตที่มนุษย์ – ดอกบัว ความหวัง พลัง อารมณ์ ซึ่ง Synergetic Lotus ได้นำความงดงามของดอกบัวในธรรมชาติ มาถ่ายทอดผ่านองค์ความรู้ที่ผสมผสานหลักการออกแบบดิจิตอลมีเดียเทคโนโลยี ที่โปรแกรมแสงสีเสียงโดยระบบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผสานเข้ากับงานโครงสร้างงานศิลปะ หลักการของวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ และงานศิลปะเข้าด้วยกัน ทำให้ผลงานนี้ไม่ใช่แค่เพียงโชว์เรื่องแสงสีแต่ยังมีเทคนิคInteractive ที่ชักชวนให้ผู้ชมได้เข้ามาร่วมควบคุมสัมผัสถึงความงดงามและมุมมองการใช้ชีวิตผ่านแสงสีนับพัน ๆ ที่เปล่งประกายออกมาจากกลีบดอกบัวงามพรรณ ที่นอกจากจะแทนสายพันธุ์ของดอกบัวบนโลกใบนี้ที่มีมากมายแล้ว ยังซ่อนสัญลักษณ์และความหมายแทนการใช้ชีวิตของคนเราในที่บางครั้งไม่สามารถควบคุมทุกอย่างที่เข้ามากระทบกับชีวิตได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึก ความรัก ความลึกลับ รวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต”