Category Archive for "Internal"

Interactive Projection

Jun 15 2016

Interactive Projection คือชิ้นงานที่ถูกจัดจ้างโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อต้องการให้ผู้เข้าชมนิทรรศการและผู้เยี่ยมชมอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ออกกำลังกาย โดยใช้รูปแบบของเกมส์เข้ามาดึงดูดให้ผู้เล่นขยับร่างกายเพื่อออกกำลังกาย ชิ้นงานชิ้นนี้ได้ติดตั้งไว้ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการส่งมอบชิ้นงาน ESIC Laboratory ส่งมอบชิ้นงานในลักษณะที่สามารถเคลื่อนย้ายชิ้นงานได้ ในเนื้อหาของชิ้นงานนั้นจะเป็น เกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ โดยสามารถเล่นได้มากสุดครั้งละสองคน โดยแต่ละคนต้องขยับร่างกายเช่น วิ่ง หรือ กระโดด เพื่อที่จะให้ตัวผู้เล่นได้มีสิทธิ์ตอบคำถาม ทำให้ผู้เล่นได้ความรู้ทางด้านสุขภาพและได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย…

Interactive Bicycle

Jun 15 2016

Interactive Bicycle ถูกติดตั้งไว้ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในส่วนของห้องนิทรรศการชั้นใต้ดิน โดยชิ้นงานนี้ถูกพัฒนาภายใต้กรอบแนวคิดการปั่นจักรยานภายในสวนสาธารณะ เพื่อเป็นการออกกำลังกายและเป็นการพักผ่อนสำหรับผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ ชิ้นงาน Interactive Bicycle มีทั้งหมด 3 รูปแบบ โดยส่วนแรกจะเป็นการปั่นจักรยานให้ได้ระยะทางมากที่สุดภายในเวลา 1 นาที ในส่วนที่ 2 จะเป็นการปั่นจักรยานเพื่อต่อสู้สู้กับมอนเตอร์ที่เป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ในส่วนที่ 3 จะเป็นการปั่นเพื่อการชาร์จไฟ…

Active Tunnel

Jun 15 2016

pic Active Tunnel ถูกติดตั้งไว้ที่ทางเข้าห้องเข้าชมนิทรรศการหมุนเวียน อาคารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยชิ้นงานนี้ถูกพัฒนาภายใต้กรอบแนวคิดอุโมงค์แห่งความตื่นตัว เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการออกกำลังกายและสนุกกับ Billboard ขนาดใหญ่ ชิ้นงานนี้ ESIC Laboratory นำผลิตภัณฑ์ของบริษัท Sensacell มาใช้งานเป็น Interactive Billboard โดยที่ทำการพัฒนาเกมส์ทั้งหมด 6 เกมส์ โดยในแต่ละเกมส์จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสอดแทรกให้แก่ผู้เล่น เช่นการเลือกอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ…

Musical Ladder

Jun 15 2016

Musical Ladder ได้ติดตั้งไว้ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตรงบันไดทางขึ้นชั้น 2 โดยจุดประสงค์ของชิ้นงานชิ้นนี้คือสนับสนุนให้คนที่ใช้อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟท์ เสมือนกับได้ออกกำลังกาย ชิ้นงานนี้จะมีทั้งหมด 2 รูปแบบ คือเล่นเสียงตัวโน๊ต และเล่นเสียงเพลง โดยเมื่อมีผู้ใช้งานเดินขึ้นบันได ตัวบันไดก็จะทำการเล่นโน๊ตดนตรีออกมา โดยเสียงที่เล่นออกมานั้นก็สามารถเปลี่ยนเสียงเครื่องดนตรีได้ เช่น เสียงเปียโน เสียงฟลุ๊ต และอื่นๆ อีกทั้งยังจะทำการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานว่ามีการขึ้นลงบันไดทั้งหมดเท่าไร ซึ่งจะสามารถกำหนดเป้าหมายได้…

Synergetic Lotus

Jun 15 2016

ถูกจัดแสดงในงาน Thailand kingdom of light 2 ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ระหว่างวันวันที่ 15 ธันวาคม 2015 – 15 มกราคม 2016 Synergetic Lotus หรือ บัวพรรณแสง เป็นผลงานของ ดร.ปริยกร ปุสวิโร…

In the midst of dream

Jun 15 2016

In the Midst of Dream เป็นผลงานจากนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในชั้นเรียน CPE 352 Interactive Computing ภายใต้การดูแลของ ดร.ปริยกร ปุสวิโร และ ทีมงาน ESIC Laboratory ที่นำเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับคำอธิษฐานมานำเสนอในมุมมองที่เป็นจริง ผสมผสานเทคนิคพิเศษที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมให้ได้เพลิดเพลินร่วมกับผลงาน…

Chairful

Jun 15 2016

เป็นผลงานจากนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในชั้นเรียน CPE 352 Interactive Computing ภายใต้การดูแลของ ดร.ปริยกร ปุสวิโร และ ทีมงาน ESIC Laboratory ชิ้นงานถูกจัดแสดงในงาน Thailand kingdom of light 2 ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์…

FireFly

Jun 15 2016

  เป็นผลงานจากนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในชั้นเรียน CPE 352 Interactive Computing ภายใต้การดูแลของ ดร.ปริยกร ปุสวิโร และ ทีมงาน ESIC Laboratory ชิ้นงานถูกจัดแสดงในงาน Thailand kingdom of light 2 ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2015 – 15 มกราคม 2016 โดยแนวคิดของชิ้นงานคือ “ปัจจุบัน คนเมืองมีโอกาสได้อยู่กับธรรมชาติน้อยลง ดังนั้นผลงานนี้จึงเป็นการดึงธรรมชาติเข้ามาสู่เมืองมากขึ้น ผ่านทุ่งต้นกกสีเขียวที่มาแทนสัญลักษณ์แห่งธรรมชาติ และในอีกแง่มุมหนึ่งสื่อถึงความสามัคคีของคนในชาติ…